26.08.2021

Ειδική προσφορά Cablenet για φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ

Απόκτησε το Puprle Max με μόνο €20/μήνα!
CablenetOffer
Share
Ειδική προσφορά Cablenet για φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ
CablenetBanner

 

Όροι & Προϋποθέσεις
 1. Η προσφορά ισχύει για νέες συνδρομές στο πλάνο Κινητής Purple Max με 24μηνο συμβόλαιο.
 2. Η προσφορά ισχύει για νέους και υφιστάμενους Συνδρομητές Cablenet, οι οποίοι θα επιλέξουν νέο αριθμό Κινητής ή θα μεταφέρουν τον αριθμό Κινητής τους στην Cablenet (Φορητότητα Αριθμού).
 3. Οι δικαιούχοι της εν λόγω προσφοράς θα πρέπει κατά την αίτησή τους να αναφέρουν ή να συμπληρώσουν τον κωδικό APOELFANS2021
 4. Οι δικαιούχοι της εν λόγω προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσουν την Κάρτα Φιλάθλου τους.
 5. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 6. Η βασική μηνιαία συνδρομή του πλάνου Κινητής Purple Max θα προσφέρεται στην τιμή των €20,00 για τους πρώτους 12 μήνες. Μετά τους πρώτους 12 μήνες, η βασική μηνιαία συνδρομή, θα είναι η τιμή που θα ισχύει για το πακέτο στον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο της Cablenet (υφιστάμενη τιμή €25,00).
 7. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
 8. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη Σύμβαση.
 9. Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης από τον Συνδρομητή, ο Συνδρομητής υποχρεούται να δώσει στην Cablenet προειδοποίηση 30 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταβάλει Διοικητικό Τέλος Διακοπής €25.
 10. Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών, τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet και τους παρόντες Εξειδικευμένους Όρους.
 11. Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 12. Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
Share